Modernizacja Zasilania Awaryjnego Agregat FG Wilson

Zadanie jakie postawił przed nami jeden z naszych klientów obejmowało przeniesienie, montaż agregatu FG Wilson oraz wyposażenie zasilania awaryjnego w automatykę zasilania SZR . Układ SZR ( samoczynne załączanie rezerwy )  został zbudowany od podstaw na przełączniku sieć-0-agregat 630A wyposażonym w elektryczny napęd oraz sterownik RGK60 firmy Lovato.Zakres prac:

  • Przeniesienie agregatu do nowej lokalizacji
  • Wykop i ułożenie przewodów zasilania oraz sterowania agregatem
  • Wykonanie kompletnego okablowania układu SZR
  • Montaż dostarczonej szafy wyposażonej w sterownik RGK60 oraz układy automatyki zasilania
  • Uruchomienie i testy
  • Szkolenie z obsługi agregatu FG Wilson
    oraz systemu samoczynnego załączania rezerwowego zasilania

Generator prądotwórczy będący na wyposażeniu zakładu został wyposażony w możliwość pracy w trybie automatycznym, jednocześnie jest także  możliwość przejścia w tryb sterowania ręcznego z manualnym wyborem trybu zasilania. Rozwiązanie oparte o ręczny przełącznik sieć/agregat wyposażony w napęd silnikowy ( firma Lovato )
Sterownik Lovato RGK60 umożliwia odczyt parametrów agregatu w języku polskim co jest niewątpliwie dość dużym ułatwieniem dla operatorów. Poniżej zdjęcia z przebiegu prac modernizacji generatora prądotwórczego, SZR oraz zasilania awaryjnego zakładu.