Dostawa i montaż agregatu 100kVA FPT-Iveco SZR

Dostawa montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego 100kVA

Zakres prac obejmował kompleksową usługę. Agregat produkcja agregaty-serwis.pl silnik FPT-Iveco  NEF45TM2A.S500 prądnica Mecc Alte ECP34-2S/4 moc zestawu 100 kVA. Sterownik agregatu RGK-60 i układ SZR na przełączniku z napędem Socomec zapewnia możliwość także ręcznego przełączenia zasilania. Takie rozwiązanie zostało podyktowane rodzajem działalności naszego klienta. Montaż obejmował także wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza zapewniającą prawidłową wentylację agregatu z  zastosowaniem aluminiowej szczelnej przepustnicy wielopłaszczyznowej. Wykonano także układ odprowadzania spalin z  tłumikiem.