DSEA106 MKII AVR Regulator Cyfrowy DSE A106

DSEA106 AVR Regulator Napięcia DSE A106

DSEA106 MKII AVR Regulator Cyfrowy DSE A106

DSEA106 AVR – Cyfrowy regulator napięcia produkcji firmy Deep Sea Electronics. Zakres napięć na wyjściu do 100V DC Częstotliwość 40-180Hz Max 15A DC 10 sek.