Jakie są przepisy i wymagania odnośnie SZR do agregatu.

Wymagania odnośnie zabezpieczeń SZR regulują przepisy PN-EN 60947-6-1:2001
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające
Podpunkt 7.2.1.1. b informuje nas  że :
Napęd powinien być niezawodnie blokowany elektrycznie i mechanicznie, aby zapobiec jednoczesnemu przyłączeniu obu źródeł zasilania, podstawowego i rezerwowego.
Inne wymagania odnośnie SZR to dopuszczalne natężenie prądu elektrycznego zastosowanych styczników, rozłączników lub przełącznika z napędem podawana w A (amper). Wymagane natężenie dla układu przełączającego zasilanie awaryjne nie jest określane przez wartości jakie jest w stanie podać  agregat  prądotwórczy !
Parametry tych urządzeń powinien dobrać elektryk
po wykonaniu pomiarów na zasilanym awaryjnie obiekcie.Komentarze 0